ANNUAL GUITAR SHOW 2005-2019 – 5. & 6. OKT.  ØSTERBROHUSET, KBH. Ø

UDSTILLER INFO

 Du kan tilmelde dig som udstiller i én af følgende 3 udstillerkategorier.

  • Importører, producenter: Import af musikudstyr, og produktion af musikudstyr.
  • Professionelle udstillere: Forretninger, forhandlere, instrumentbyggere, reparation, mm.
  • Private udstillere: Privat, hobby. Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Private udstillere må gerne være flere om en stand.

Ved tilmelding vælger du hvilken kategori du tilhører.
Tilmeldingen foretages online under menupunktet ‘Book stand’, hvor du vælger hvilken udstillerkategori du tilhører, og derefter vælger du selv din standplacering blandt de ledige stande på bookingsidens udstillingsplan. Følg anvisningerne på siden.

Se udstillerbetingelser

UDSTILLERINFORMATION - KATEGORIER OG BETINGELSER
Importører, producenter:Import af musikudstyr, og produktion af musikudstyr. Kun én udstiller pr. stand er tilladt.
Professionelle udstillere:Forretninger, forhandlere, instrumentbyggere, reparation, mm. Kun én udstiller pr. stand er tilladt.
Private udstillere:Privat, hobby. Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere.
Arrangøren har ret til at fastsætte et max. antal udstillere og borde på fælles private stande.

 

VALG AF UDSTILLERKATEGORI

Det er vigtigt at du ved tilmelding vælger den kategori du tilhører. Hvis det skønnes at den valgte kategori ikke er korrekt, har arrangøren ret til at ændre dit valg til den korrekte kategori.

Har du specielle ønsker bedes du oplyse dem i forbindelse med tilmeldingen, som du foretager online under menupunktet ‘Book stand’
Udstillere har mulighed for selv at vælge deres placering ved hjælp af udstillingsplanen der kan ses på bookingsiden.

Generelle betingelser for udstillere

OPBYGNING AF STANDE:

Der er adgang til udstillingsområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 23:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:

Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når udstillingen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen.

UDSTILLERKORT

Stande på op til 2 borde / 9 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 9 m² får udleveret 2 udstillerkort - med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte udstillingssekretariatet på udstillingen.
Udstillere kan købe gæstebilletter til en fordelagtig pris.

BETALINGSBETINGELSER

1) Ved tilmelding fremsendes faktura på 25% af standlejen med 8 dages betalingsfrist. Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før udstillingen.
2) Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
3) Tilmelding er retsgyldig efter en bekræftelse fra arrangøren (skriftligt tilsagn eller faktura). Online bekræftelse/faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
4) Ved afbestilling senere end 45 dage før udstillingens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling.

STAND, BELYSNING OG STRØM

1) Der vil i udstillingsområdet ikke være opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.

2) Arrangøren opstiller borde med sort velourdug. På stande med borde må bordplaceringen kun ændres hvis dette aftales med arrangøren.

3) Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.

4) Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med dansk lovgivning på området, herunder brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn af Københavns Brandmyndigheder lørdag inden udstillingen åbner. Alle ikke godkendte materialer vil blive beordret fjernet fra standene. Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.

5) Usædvanligt standmateriale skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.

6) Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning.

7) Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt. Andre strømbehov skal forudbestilles, og betales særskilt.

8) Alle stande har adgang til trådløst internet.

Udstillere vælger selv standplacering via online bestillingssystem. Arrangøren kan ændre en bestilling såfremt den skønnes uhensigtsmæssig for udstillingen, eller ikke overholder reglerne om støjzoner.

DEMOER OG EVENTS

Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren. Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.
BEMÆRK! - Udstillingen er en ‘Silent’ udstilling, og arrangøren afgør suverænt hvad der er moderat lydniveau, og begrænset tidsrum.

Der kan anvises særlige faciliteter hvis der er behov for afprøvning af udstyr, der overskrider de begrænsninger der gælder i udstillingsområdet.
Booking af afprøvningsfaciliteter er muligt før udstillingen. Under udstillingen kan der bookes prøverum, i det omfang der er ledig plads.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN

Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. Alle udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet. Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.

Arrangøren vil markedsføre det aftalte samarbejde og stå for den praktiske del af aftalen, herunder lokalitet og andre faciliteter.
Kontakt os venligst hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING

Markedsføringen varetages af et professionelt bureau, og foregår primært online, suppleret af aannoncer i udvalgte trykte medier.
På vores hjemmeside offentliggøres udstillerliste før udstillingen.
Program med liste over tilmeldte udstillere udleveres til publikum.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN

Handel er tilladt på udstillingen, under iagttagelse af almindeligt gældende regler på området, samt evt. særlige regler pålagt af arrangøren.
Arrangøren påtager sig intet ansvar for indgåede handler, ej heller tvister mellem sælgere og købere, eller udstillere imellem.

GODKENDELSE

Med sin tilmelding anerkender udstilleren de gældende udstillingsbetingelser.
Arrangøren afgør om udstillernes deltagelse på messen kan godkendes.
Arrangøren kan begrænse antallet af bestemte typer udstillere, eller produkter.
Arrangøren kan opsige udstilleres deltagelse eller forudtilmelding, uden at angive grund.

FORCE MAJEURE

Arrangøren kan aflyse, eller udsætte udstillingen, såfremt omstændigheder, og faktorer der er udenfor arrangørens kontrol gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standleje.

OPBEVARING - SERVICE - SIKKERHED mv.

Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under udstillingen, varetages af udstilleren selv.
Eventuelle henvisninger vedr. kartonage skal følges.
I udstillingens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af skader, herunder tyveri under udstillingen. Se vandskader¹

OPSYN MED UDSTILLINGSOMRÅDET

Der er permanent opsyn med udstillingsområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00. Dette gælder både i, og udenfor udstillingens åbningstider. Opsynet varetages af autoriseret vagtpersonale.

¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

OPHOLD/OVERNATNING

Vi har en speciel rabatordning med hotel for udstillere.
Yderligere info, priser og rabatkode findes på udstillerinfo-siden.

SHOWETS KONTAKTPERSONER

Udstillerkontakt, clinics:
Per Ørum
Tlf. 22 92 10 10
mail: p.orum@webspeed.dk

Udstillerkontakt, clinics:
Allan Mariager
mail: sam@sydfynsmail.dk

Web-admin, markedsføring, udstillingsplan, clinics:
Bruno Rasmussen
Tlf. 40 42 77 32
mail: bras2105@gmail.com

Se standplan

UDSTILLER HOTEL-DEAL


 

 

Hotel Østerport
Oslo Plads 5
2100 København Ø
Telf. +45 70 12 46 46
Ligger centralt ved Østerport station. Tog direkte fra/til lufthavnen.

 

 

SPECIALPRIS FOR UDSTILLERE


 

 

Enkeltværelser – kr. 899.- pr. nat
Dobbeltværelser – kr. 999.- pr. nat
Deluxe enkeltværelse - kr. 999.- pr. nat
Deluxe dobbeltværelse - kr. 1099.- pr. nat

Inkl. morgenmad, moms og service afgift.
Reservation: booking@hotelosterport.dk - reference ”Guitar Show”.

 

IMPORTØRER | PRODUCENTER

 

FORRETNINGER | INSTRUMENTBYGGERE

 

PRIVATE UDSTILLERE | SAMLERE

 

COPENHAGEN GUITAR SHOW   |   LØRDAG 5. OKT. 10:00 TIL 18:00   |   SØNDAG 6. OKT. 10:00 TIL 17:00